Nội dung cuốn sách gồm 2 chương:
Chương 1: Đặc điểm ngữ pháp, từ pháp và cú pháp của danh từ trong tiếng Nga.
Chương 2: Tạo lập danh từ.

Tạo lập danh từ được viết thành một chương riêng, vì hiện nay, rất ít sách tham khảo về tiếng Nga ở Việt Nam giới thiệu chuyên mục này. Nắm được cách tạo lập danh từ, bạn không chỉ hiểu được đặc điểm cấu trúc và hình thái từ, và còn có thể tự tăng vốn từ vựng riêng cho mình, một yếu tố rất quan trọng trong học ngoại ngữ, bằng cách tạo lập từ theo quy tắc được đưa ra trong sách. Ngoài ra, rất nhiều từ, như danh từ có tiếp vĩ tạo sắc thái trìu mến, tăng cường hay giảm nhỏ, và nhiều danh từ ghép, hầu như không được đưa vào các từ điển chỉ nắm được cách tạo lập mới hiểu được ý nghĩa của chúng khi gặp trong dịch thuật và giao tiếp.
MỤC LỤC:
Chương I: Đặc điểm ngữ nghĩa, từ pháp và cú pháp của danh từ trong tiếng Nga
I. Định nghĩa và phân loại
II. Giống của danh từ
III. Số của danh từ
IV. Cách của danh từ
V. Ý nghĩa cách sử dụng cách của danh từ
VI. Từ vay mượn
VII. Chức năng cú pháp của danh từ
Chương II: Tạo lập danh từ
I. Tạo lập danh từ bằng phụ tố
II. Tạo lập danh từ bằng cách ghép
III. Một số cách khác tạo lập danh từ


Mời bạn đón đọc.
Ghi chú: Tìm hiểu phương pháp học ngoại ngữ hiệu quả vui lòng Click!

Xem thông tin chi tiết tại website : vnnetbook.com