Mặc dù hiện nay không còn giữ vị trí hàng đầu trong các "thứ tiếng" ở nước ta như thời gian trước đây nhưng tiếng Nga vẫn là một trong những ngoại ngữ quan trọng trong đời sống bởi nền văn hoá phát triển cao đó đã, đang và luôn quan hệ rất khăng khít với nền văn hoá Việt Nam.


Kiến thức văn phạm tiếng Nga trong sách là sự đáp ứng hoàn hảo cho nhiều đối tượng cho dù bạn là người dùng ngôn ngữ này trong việc giao tiếp hàng ngày, trong công việc chuyên môn, trong việc học tiếng ở trình độ cao hơn đặc biệt những người dùng tiếng Nga chuyên nghiệp như giáo viên, phiên dịch hay cả những người coi tiếng Nga như một ngôn ngữ cần nghiên cứu đều có thể sử dụng cuốn sách như một cẩm nang. Điểm đặc biệt khi cuốn sách có được nhiều tác dụng như vậy bởi kiến thức được trình bày theo chuyên đề như vậy, bạn không nhất thiết phải đọc từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng mà với nhu cầu về phần kiến thức nào cần phải trang bị bạn cũng thấy được sự cần đọc trong đó.

MỤC LỤC:
Tạo lập từ
Danh từ
Tính động từ và trạng thái từ
Liên từ
Trợ từ
Số từ
Sử dụng cách không giới từ
Sử dụng cách có giới từ
Trạng từ
Đại từ
Động từ
Tính từ
Câu
Từ xen và ý nghĩa của chúng
Câu phức hợp
Lời nói trực tiếp và lời nói gián tiếp

Mời bạn đón đọc.
Ghi chú: Tìm hiểu phương pháp học ngoại ngữ hiệu quả vui lòng Click!

Xem thông tin chi tiết tại website : vnnetbook.com