VĂN PHẠM VÀ TỪ VỰNG TIẾNG HÀN

MỤC LỤC

Phần 1: Một số từ vựng thông dụng

1. Từ dùng để giới thiệu, chào hỏi

2. Từ dùng để chỉ về người và gia đình

3. Từ dùng để chỉ về thời tiết

4. Từ dùng để chỉ về phương tiện giao thông

5. Từ dùng để chỉ về ăn uống

6. Từ dùng để chỉ về thời trang, mua sắm

7. Từ dùng để chỉ về phương tiện, dịch vụ du lịch.

Chúng tôi mong rằng với cuốn sách này các bạn sẽ đạt được kết quả tốt hơn và sau này khi đi học trực tiếp ở trường lớp các bạn sẽ nhanh chóng thích nghi và nâng cao trình độ một cách dễ dàng .

Nhà sách VNNETBOOK trân trọng giới thiệu: VĂN PHẠM VÀ TỪ VỰNG TIẾNG HÀN.