Ought / ˈɔːt tə or only (adj): /ˈəʊnli/

1. Ought hàm nghĩa: phải, nên, cần phải, nói lên nhiệm vụ của chủ ngữ. Ought không hàm ý một sự bó buộc của người ra lệnh như must, cũng không ngụ ý đến sự bắt buộc do ngoại cảnh như have to.

Ought thường được dùng để nhắc nhở ai đến bổn phận, đưa ra một lời khuyên hay diễn tả một sự mong đợi.

They ought not to drive like that.
(Họ không nên lái xe như thế).

We ought to call the police.
(Chúng ta nên gọi cảnh sát.

Ought không thay đổi khi sử dụng trong các thì, không nên có " -s " ở ngôi thứ ba số ít, sau ought ta dùng nguyên mẫu có " to " của các động từ khác.

You ought to see a doctor.
(Anh nên đi khám bệnh đi).

2. Only có nghĩa là chỉ, cuối cùng.

Only bổ nghĩa cho một từ, cụm từ hay cả một câu và có những vị trí khác nhau. Only có thể đứng trước động từ, tính từ, trạng từ, có thể đứng trước hay theo sau danh từ.

John only lent the car.
(John chỉ cho mượn chiếc xe).

John lent the car ro me only.
(John chỉ cho tôi mượn chiếc xe).

Nhưng trong văn nói, người ta ưa đặt only trước động từ và giữ ngữ nghĩa của câu bằng cách nhấn mạnh từ only bổ nghĩa.

Khi only bổ nghĩa cho một thành phần khác xảy ra trước động từ chính, only được đặt đầu câu, trước thành phần mà nó bổ nghĩa.

Only to an outstanding student will that award be given.
(Phần thưởng đó sẽ chỉ trao cho một sinh viên xuất sắc).


Soạn giả: Vip.vocabulary
Tư liệu tham khảo: Lê Đình Bì, Dictionary of English Usage.


Bản quyền thuộc về diendanngoaingu.vn