Caretaker (n): /ˈkeəteɪkə(r)/ or janitor (n): /ˈdʒænɪtə(r)/

Cả hai từ đều có nghĩa: người được thuê mướn để bảo quản, chăm sóc một tòa nhà, một công trình..., người gác cổng, quét dọn văn phòng...Janitor thông dụng ở Mỹ.

Helen and a black janitor/caretaker welcome us, friendly as always.
(Helen và một người gác dan da đen chào đón chúng tôi một cách thân thiện như thường lệ).Caretaker còn thông dụng trong vai trò tính từ với nghĩa: cầm quyền tạm thời, tạm quyền...như báo chí thường đưa tin "a caretaker prime minister" (một thủ tướng tạm quyền), "a caretaker government" (một chính phủ tạm quyền)...Soạn giả: vip.thanhlan.pro
Tư liệu tham khảo:
Lê Đình Bì, Dictionary of English Usage.
Bản quyền thuộc về diendanngoaingu.vn