Announcement

Collapse
No announcement yet.

Idioms with Depth

Collapse
X
 • Bộ lọc
 • Thời gian
 • Hiển thị
Clear All
bài viết mới

 • Idioms with Depth

  In depth
  Thoroughly (kỹ lưỡng, triệt để)
  Ex: The report treats the subject of homelessness in some depth (báo cáo xem xét các đối tượng vô gia cư 1 cách triệt để).

  Out of your depth
  In a situation that is too difficult for you to deal with or understand (trong một tình huống quá khó cho bạn để giải quyết hoặc hiểu)
  Ex: When they start talking about economics, I’m out of my depth (khi họ bắt đầu nói về kinh tế, tôi thấy khó hiểu).


  Soạn giả: Vip.pro.07
  Tài liệu tham khảo: Oxford Idioms by Oxford University Press
  Bản quyền thuộc về www.diendanngoaingu.vn
Working...
X