Announcement

Collapse
No announcement yet.

Load sb/sth down; Load up

Collapse
X
 • Bộ lọc
 • Thời gian
 • Hiển thị
Clear All
bài viết mới

 • Load sb/sth down; Load up


  Load sb/sth down

  To give sb/sth too many things to carry (đưa cho sb/stth quá nhiều thứ để mang)
  Ex: She was loaded down with books (cô ấy đã phải mang rất nhiều sách)

  To give sb/sth too much work or too many responsibilities (giao cho ai đó quá nhiều công việc hoặc quá nhiều trách nhiệm)
  Ex: We’ve been loaded down with work recently (gần đây chúng tôi được giao quá nhiều công việc)

  Load up; load sth up
  Put a lot of things in/on sth, especially vehicle (đặt nhiều thứ lên/vào sth, đặc biệt là xe cộ)
  Ex: Bring the car to the door and we’ll help you load up (chạy xe lại gần cánh cửa đi và chúng tôi sẽ giúp bạn bỏ đồ vào)

  Soạn giả: Vip.pro.10
  Tài liệu tham khảo: Oxford Phrasal Verbs by Oxford University Press
  Bản quyền thuộc về www.diendanngoaingu.vn

Working...
X