Conjure sb/sth up
To make sb/sth appear suddenly or unexpectedly, as if by magic (Làm cho sb/sth xuất hiện bất chợt hoặc không báo trước như một phép thuật)
Ex: She conjured up a three-course meal in half an hour! (Cô ấy đã làm xuất hiện đột ngột ra bữa ăn ba món trong nửa tiếng đồng hồ!)

Conjure sth up
To make a picture, a memory, etc. appear in your mind (Làm một bức tranh, một kỉ niệm,etc hiện lên trong tâm trí của bạn)
Ex: The word ‘birthday’ conjures up images of presents and parties (Từ ‘sinh nhật’ gợi lên hình ảnh của những món quà và những buổi tiệc)

Soạn giả: Vip.pro.10
Tài liệu tham khảo: Oxford Phrasal Verbs by Oxford University Press
Bản quyền thuộc về www.diendanngoaingu.vn
Đặt câu hỏi