Announcement

Collapse
No announcement yet.

Whittle sth away; whittle sb/sth down

Collapse
X
 • Bộ lọc
 • Thời gian
 • Hiển thị
Clear All
bài viết mới

 • Whittle sth away; whittle sb/sth down

  Whittle sth away
  To gradually reduce the size , importance or value of sth (Để giảm bớt dần kích cỡ, tầm quan trọng hoặc giá trị của sth)
  Ex: Inflation has been whittling away their savings (Lạm phát đã làm giảm đi sự tiết kiệm của họ)

  Whittle sb/sth down
  To reduce the size or number of sb/sth gradually (Để giảm bớt dần kích thước hoặc số sb/sth)
  Ex: The government’s majority has been whittled down to eight (Phần lớn chính phủ đã bị giảm xuống còn 8)

  Soạn giả: Vip.pro.10
  Tài liệu tham khảo: Oxford Phrasal Verbs by Oxford University Press
  Bản quyền thuộc về www.diendanngoaingu.vn
  Đặt câu hỏi
Working...
X