Announcement

Collapse
No announcement yet.

Pick sb/sth off; Pick sb/sth out

Collapse
X
 • Bộ lọc
 • Thời gian
 • Hiển thị
Clear All
bài viết mới

 • Pick sb/sth off; Pick sb/sth out

  Cách dùng pick sb/sth off; pick sb/sth out

  Pick sb/sth off
  To shoot a person, an animal, a bird, etc, especially one of a group, after aiming carefully (bắn một người, một loài động vật, một con chim,v.v, đặc biệt là 1 nhóm sau khi đã nhắm cẩn thận)
  Ex: One of our men was picked off by a sniper (một trong những người đàn ông của chúng tôi đã bị bắn bởi một tay sung bắn tỉa)

  Pick sb/sth out
  To choose sb/sth from a number of people or things (Chọn một ai đó/vật gì từ một số người hoặc vật)
  Ex: He picks out people from the audience to come up on stage (Anh ấy chọn một người từ khán giả để bước lên sân khấu)


  Soạn giả: Vip.pro.10
  Tài liệu tham khảo: Oxford Phrasal Verbs by Oxford University Press
  Bản quyền thuộc về www.diendanngoaingu.vn
Working...
X