Announcement

Collapse
No announcement yet.

Modal Verb (Động từ khiếm khuyết)

Collapse
X
 • Bộ lọc
 • Thời gian
 • Hiển thị
Clear All
bài viết mới

 • Modal Verb (Động từ khiếm khuyết)

  Introduction:


  1.Động từ khiếm khuyết trong tiếng Anh bao gồm:
  can, could, may, might, should, ought (to), will, would, shall, had better và must.

  Động từ khiếm khuyết chỉ có một dạng duy nhất là bare- Infinitive (nguyên mẫu không "to"), không có hình thức "-ing" hay "-ed", cũng không được thêm "-s" hoặc "-es" đối với chủ ngữ ở ngôi thứ 3 số ít.

  She can do it.
  (Cô ấy có thể làm nó.)
  He ought to go to the meeting.
  (Anh ấy nên đến buổi họp.)  2. Ngoài ra, tiếng Anh còn có phrasal modals, tức cụm động từ khiếm khuyết.
  Bao gồm các cụm sau:
  Be able to
  Be going to
  Be supposed to
  Have to
  Have got to
  Used to
  Các cụm này về cơ bản có nghĩa tương đương với nghĩa của động từ khiếm khuyết.
  Ví dụ: "be able to" tương tự như "can", "be going to" tương tự như "Will".

  Are you able to come on Saturday?
  =Can you come on Saturday?
  (Thứ 7 chị tới được chứ?)  (Tư liệu tham khảo: Understanding and Using English Grammar, Betty Schcrampfer Azar; Oxford Dictionary)
  Sửa lần cuối bởi vip.pro.02; 28-03-2017, 13:39.
Working...
X