Announcement

Collapse
No announcement yet.

Nguyên mẫu thay cho mệnh đề quan hệ

Collapse
X
 • Bộ lọc
 • Thời gian
 • Hiển thị
Clear All
bài viết mới

 • Nguyên mẫu thay cho mệnh đề quan hệ

  The infinitive used to replace a relative clause - Nguyên mẫu thay thế cho mệnh đề quan hệ
  Mệnh đề quan hệ dùng với so sánh hơn nhất hoặc "the"+số thứ tự (first, second, last,...)/ hoặc "the only".  Đối với câu bị động, khi dùng nguyên mẫu thay cho mệnh đề quan hệ, ta cũng cần đưa Infinitive về dạng bị động: To+ be+ PII

  He loves parties; he's always the first to come and the last to leave.
  (=The first who comes and the last who leaves)
  Ông ấy rất ham vui, ông ấy luôn là người đến sớm nhất và rời đi trễ nhất.

  She was the only one to survive the crash.
  (Cô gái là người duy nhất sống sót sau vụ tai nạn.)

  Harry Potter was the only one to be survived from the terrible accident.
  (Harry Potter là người duy nhất được cứu sống trong vụ tai nạn đó.)
  Nguyên mẫu có thể đặt sau danh từ hoặc đại từ để thể hiện mong muốn của người phát ngôn hoặc có việc gì cần phải làm,...

  Nguyên mẫu bị động: There+tobe+Danh từ/đại từ+ to+ be+PII
  Nguyên mẫu bị động dùng diễn tả ý về một nhiệm vụ nào đó.
  I have letters to write.
  = I have letters that I must write.
  (Tôi có rất nhiều thư cần phải viết.)

  Do you have anything to say?
  =Do you have anything that you want to say?
  (Anh còn gì muốn nói nữa không?)

  There is a lot of things to do.
  (Có rất nhiều thứ để làm.)
  =There is a lot of things we can do
  (Có rất nhiều thứ chúng ta có thể làm.)
  =There is a lot of things to be done.
  (Có rất nhiều thứ cần phải làm.)
  Tham khảo: The Infinitive(9)
  ádasđgr The infinitive of Purpose
  zxcnzx,c The split Infinitives - Nguyên mẫu chẻ


  Soạn giả: vip.pro.mai.11
  Tư liệu tham khảo:
  Grammar in Use by Raymond Murphy
  Oxford Advanced Learner's Dictionary
  Oxford Practice Grammar by John Eastwood
  Bản quyền thuộc về diendanngoaingu.vn
  Sửa lần cuối bởi vip.pro.01; 23-03-2017, 16:19.
Working...
X