Only + To-Infinitives - Dùng Only với nguyên mẫu có "To"


A.Nguyên mẫu đi sau "Only" để diễn đạt một kết quả, diễn biến gây ngạc nhiên hoặc không như mong đợi

He hurried to the house only to find that it was empty (1)
(Người cha vội trở về nhà, phát hiện căn nhà trống trơn.)
= He hurried to the house and was disapointed when he found that it was empty (2)
(Người cha vội vã trở về nhà và cảm thấy thất vọng khi phát hiện ra căn nhà trống trơn.)
Only+to find = and was disapointed when he found.Chú ý: khi dùng "Only+infinitive", chú ý sự phù hợp về thời thì,2 vế ở câu (2) đều tương đương với nhau về thì (đều dùng thì quá khứ đơn, và nối với nhau bởi "And")

She turned up the driveway, only to find her way blocked.
Cô gái chạy tới đường hầm vào gara, phát hiện lối đi đã bị chặn.


B.Nguyên mẫu có thể dùng nối câu mà không cần dùng "Only", không diễn đạt một kết quả không như mong đợi như trường hợp trên.

He returned home to learn that his daughter had just become engaged.
Người cha trở về nhà nhận tin cô con gái vừa mới đính ước trước đó.


Tuy nhiên cách sử dụng này dùng giới hạn với một số động từ sau: To find, to hear,to learn,to see, to be told,..
Trái lại, ta có thể nhầm lẫn giữa trường hợp nguyên mẫu dùng để nối câu và nguyên mẫu chỉ mục đích.

Tham khảo: Nguyên mẫu chỉ mục đích
aasasd asd Nguyên mẫu chẻ


Soạn giả: vip.pro.mai.11
Tư liệu tham khảo:
A practical English Grammar by A.J.Thomson & A.V.Martinet
Oxford Advanced Learner's Dictionary
Oxford Practice Grammar by John Eastwood
Bản quyền thuộc về diendanngoaingu.vn