Split Infinitives /splɪt ɪnˈfɪnətɪv/:

Split tức là chia nhỏ. Split infinitive tức là chia nhỏ động từ nguyên mẫu bằng cách chèn thêm
trạng từ vào giữa "To" và phần động từ của cụm Infinitive -động từ nguyên mẫu.
She used to secretly admire him.
(Cô ấy đã từng thầm lặng ngưỡng mộ anh ấy)
You have to really watch him.
(Anh phải thực sự xem anh ấy kìa)
Thay vì: She secretl used
to admire him.
và: You really have to watch him.

Có nên dùng split Infinitive hay không?

Theo Oxforddictionaries.com, một số người tin rằng chẻ nguyên mẫu như vậy là không đảm bảo
tính chính xác về mặt ngữ pháp,
và nên tuyệt đối tránh hoàn toàn, tuy nhiên, người ta cũng không đưa ra được lý lẽ bào chữa xác đáng cho quan điểm của mình.

Là ngôn ngữ, nhất là ngôn ngữ tiếng Anh toàn cầu,khi mà sự đơn giản hóa ngày càng được sử
dụng nhiều, đặc biệt trong khẩu ngữ hàng ngày, việc tránh dùng split infinitive là điều không
thể,
đôi khi nghe hơi thiếu thực tế. Đặt trạng từ giữa "to" và "động từ của Infinitive cũng nhấn
mạnh hơn ý người nói muốn diễn đạt.

Cụ thể:
You have to really watch him.
=It's important that you watch him.

Việc xem anh ấy là thực sự quan trọng, bạn không thể bỏ qua,điều đó sẽ khác nghĩa so với câu:
You really have to watch him.
= You have to watch him very closely.
(Bạn phải đứng gần để xem anh ấy, chứ không thể đứng xa mà xem được)

Do đó, cách an toàn nhất đó là, khi viết hoặc nói tiếng Anh dùng văn phong trang trọng, nên tránh
sử dụng nguyên mẫu chẻ, trừ khi bạn muốn dùng để thay đổi ý nghĩa của câu mà thôi.

Chúc các bạn trở thành người dùng tiếng Anh hiệu quả và thông thái nha.


Tham khảo thêm:The infinitive (2)sfsdsfgsd The infinitive (3)
sdfsdffgggdfThe infinitive (1)dasjfhjfsjaffdThe infinitive (4)
ahsdasjfjsldThe Infinitive(5)
sfusoiduows The Infinitive (6)

dsadfsdfdsfgdghThe infinitive (7)ahgdsfsdjfsdhfThe Infinitive (8)

Soạn giả: vip.pro.mai.11
Tư liệu tham khảo:
A practical English Grammar by A.J.Thomson & A.V.Martinet
Oxford Advanced Learner's Dictionary
Oxford Practice Grammar by John Eastwood
Bản quyền thuộc về diendanngoaingu.vn