Announcement

Collapse
No announcement yet.

The infinitive (3)

Collapse
X
 • Bộ lọc
 • Thời gian
 • Hiển thị
Clear All
bài viết mới

 • The infinitive (3)

  To infinitive as Subject:(To-Infinitive đóng vai trò làm chủ ngữ trong câu.)
  Cụm từ nguyên mẫu có To có thể làm chủ ngữ của các động từ tình thái: to appear,to seem,... hoặc tobe.

  Động từ luôn chia ở dạng số ít.
  To infinitive+ Vtình thái/tobe số ít +Adj
  (mang nghĩa hiện tại hoặc tương lai)
  To compromise appears advisable.
  âsasSubjectasasddáVsdfdasdaAdj
  (Thỏa hiệp xem ra là phù hợp)
  It+Vtình thái/tobe số ít +Adj+To-infinitive It appears advisable to compromise.
  (Có vẻ là phù hợp để thỏa hiệp)
  It seems impossible to save money.
  (Có vẻ tiết kiệm tiền là điều không thể)
  1.It+Vtình thái/tobe +Adj+To-infinitive
  Cả hai cấu trúc đều có nghĩa “thật là....khi làm gì”.

  2.It+Vtobe +Noun+To-infinitive:
  Làm việc gì đó thì/là....
  It’s safe to come home.
  (Về nhà là an toàn)
  It would be a crime to break their marriage up.
  (Chia cắt hôn nhân của hai đứa là một tội ác.)
  It costs/takes time/money to do something.
  Mất bao lâu/mất bao nhiêu tiền để làm điều gì
  It would cost billion to rebuild the house.
  (Sẽ mất bạc tỉ để xây lại căn nhà.)
  S+ V+It+Adj+To-Infinitive
  =S+V+that+It +tobe+Adj+To-Infinitive.

  Ai đó cảm thấy như thế nào khi làm điều gì.
  Các động từ trong trường hợp này bao gồm:
  to believe, to consider,to discover,to expect,to find, to think (that),to wonder (if)
  He found it easy to earn extra money
  =He found that it was easy to earn money.
  (Bố tôi cảm thấy thật dễ dàng để kiếm tiền )

  He finds it difficult to make friend with them.
  (Thằng bé cảm thầy khó khăn để làm bạn với chúng.)
  To-Perfect Infinitive (Nguyên mẫu hoàn thành) “to have+ PII” làm chủ ngữ.
  To have + PII + Vtình thái/tobe số ít +adj
  (Hành động,việc làm gì đó thì....)
  To have made the same mistake twice was unforgivable.
  Phạm cùng một sai lầm tới 2 lần là điều không tha thứ đươc.
  So sánh
  (1)To infinitive+ Vtình thái/tobe số ít +Adj
  và: (2) To have + PII + Vtình thái/tobe số ít +adj
  (1): mang nghĩa hiện tại và tương lai, hành động có thể xảy ra hoặc chưa xảy ra.
  (2): mang nghĩa quá khứ, hành động đã xảy ra.
  Tham khảo thêm: The infinitive (2)
  The infinitive (1)
  The infinitive (4)


  Tư liệu tham khảo:
  Grammar in Use by Raymond Murphy
  Oxford Advanced Learner's Dictionary
  Oxford Practice Grammar by John Eastwood
  Bản quyền thuộc về diendanngoaingu.vn
  Sửa lần cuối bởi vip.pro.09; 27-03-2017, 15:05.
Working...
X