Announcement

Collapse
No announcement yet.

Câu bị động với get - the passive with get

Collapse
X
 • Bộ lọc
 • Thời gian
 • Hiển thị
Clear All
bài viết mới

 • Câu bị động với get - the passive with get

  Động từ "get" có thể thay cho "be" trong câu bị động
  Hình thức: to get + PII/Ved + (by...)
  Get được theo sau bởi một quá khứ phân từ đóng vai trò như tính từ bổ nghĩa cho chủ từ
  Lots of postmen get bitten by dogs.
  Last week Laura got moved to another department.
  I am always getting chosen for the worst jobs.


  Get dùng trong văn phong thân mật và ít được dùng trong văn viết trang trọng. Chúng ta cũng thường dùng nó cho những gì xảy ra bởi một tai nạn hoặc điều ngoài mong đợi.

  The windows don't get cleaned very often.
  How did the painting get damaged?


  Notes:
  + Chúng ta sử dụng "get" kèm theo những từ sau:
  get dressed/changed;
  get washed = wash oneself;
  get married/engaged/devorced;
  get start;
  get lost
  Emma and Matthew might get married.
  Without a map we soon got lost.


  + Get có thể được theo sau bởi tính từ để diễn tả về sự thay đổi, đang trở nên hay bắt đầu trở nên như thế nào
  I'm getting hungry = I wasn't hungry before, but now I'm beginning to be hungry.
  I stopped working because I got sleepy


  Một số tính từ thường theo sau Get:
  angry
  anxious
  bald
  better
  big
  busy
  chilly
  cold
  dark
  dizzy
  empty
  fat
  full
  good
  heavy
  hot
  hungry
  late
  light
  mad
  nervous
  old
  rich
  sick
  sleepy
  tall
  thirsty
  warm
  well
  wet
  worse
  Tư liệu tham khảo:
  1.John Eastwood. Oxford Practice Grammar
  2.Betty Schrampfer. Understanding and Using English Grammar, 3 ed.


  Sửa lần cuối bởi vip.pro.09; 27-03-2017, 17:44.
Working...
X