Announcement

Collapse
No announcement yet.

Transitive with one or two object

Collapse
X
 • Bộ lọc
 • Thời gian
 • Hiển thị
Clear All
bài viết mới

 • Transitive with one or two object

  Một "ngoại động từ" được theo sau bởi một túc từ (object) hoặc cũng có thể hai túc từ, đó là túc từ trực tiếp (direct object) và túc từ gián tiếp (indirect object)
  Ms.Benson explains the new schedule.
  (Bà Benson giải thích lịch trình mới).

  Ms.Benson explains the new schedule to the staff members.
  (Bà Benson giải thích lịch trình mới cho nhân viên công ty).


  Chúng ta không dùng: Ms.Benson explains the staff members the new schedule. Nếu muốn dùng đúng câu này chúng ta phải thay đổi cụm từ "the staff members" thành một cụm trạng từ
  "to the staff members"
  để thành câu đúng ngữ pháp.

  Một số ngoại động từ có hai túc từ theo sau: bring, give, hand, inform, lend, loan, offer, owe, pay, pass, send, show, take, teach, tell.
  Please pass me the salad bowl.
  (Làm ơn chuyển qua cho tôi tô sa lát).

  I offered him a book I had read before.
  (Tôi đưa cho anh ta một quyển sách tôi đã đọc trước đó).


  Tư liệu tham khảo: "English Grammar in Use"
  Soạn giả: vip.song.pro.25
  Bản quyền thuộc về diễn đàn ngoại ngữ
  Sửa lần cuối bởi vip.pro.09; 27-03-2017, 21:23.
Working...
X