Announcement

Collapse
No announcement yet.

Cách dùng Should(2)

Collapse
X
 • Bộ lọc
 • Thời gian
 • Hiển thị
Clear All
bài viết mới

 • Cách dùng Should(2)

  1. Should: Chúng ta dùng Should để nói về một điều gì đó rất có thể sẽ xảy ra.(Should = Ought to).

  E.g. She's been studying very hard, so she should pass her examination.
  => Cô ấy đã học hành rất chăm chỉ, vì vậy có thể anh ta sẽ thi đậu thôi.

  2. If...should: Dùng should trong trường hợp này thì ý nghĩa của câu sẽ ít chắc chắn hơn.

  E.g.1. If you should see Tom this evening, can you tell him to phone me?
  => Nếu bạn gặp Tom tối nay, bạn có thể nhắn với anh ta gọi điện cho tôi được không? (Khả năng gặp được Tom là không chắc chắn bằng nếu bạn nói : "If you see Tom,...").

  E.g.2. If it should rain, can you bring me in the washing from the garden?
  => Nếu trời mưa, làm ơn mang đồ đang phơi ngoài vườn vào giùm tôi nhé.
  Tư liệu tham khảo: "Grammar English in Use"
  Soạn giả:
  vip.song.pro.25
  Bản quyền thuộc về diễn đàn ngoại ngữ
  Sửa lần cuối bởi vip.pro.13; 27-03-2017, 16:04.
Working...
X