Announcement

Collapse
No announcement yet.

Cách dùng be going to V

Collapse
X
 • Bộ lọc
 • Thời gian
 • Hiển thị
Clear All
bài viết mới

 • Cách dùng be going to V

  1. Xem trước một số ví dụ:

  A: There is a film on television tonight. Are you going to watch it?
  (Có một bộ phim trên TV tối nay. Bạn có định xem không?)
  B: No, I'm tired. I'm going to have an early night.
  (Không, tôi mệt rồi. Tối nay tôi đi nghỉ sớm.)

  I've decided not to stay here any longer. Tomorrow I'm going to look for somewhere else to stay.
  (Tôi quyết định không ở đây nữa. Ngày mai tôi sẽ tìm nơi khác để ở)


  2. Hình thức: "S + am/is/are (not) going to verb"
  They are going to buy that book the next week.
  (Họ định mua quyển sách đó vào tuần tới)


  Note: Trong câu hỏi ta đảo "be" lên trước chủ từ.
  What are you going to do tommorrow?
  (Bạn định làm gì vào ngày mai)


  3. Cách dùng
  Dùng Be going to cho một dự đoán về tương lai nhưng chỉ khi có một dấu hiệu ở hiện tại cho thấy điều sẽ xảy ra trong tương lai, nhất là tương lai gần. Người nói cảm thấy chắc chắn điều sẽ xảy ra.

  Look at those black clouds. It's going to rain.
  Trông những đám mây đen này kìa. Trời chắc sẽ mưa.

  This bag isn't very strong. It's going to break.
  Cái túi này không chắc lắm, nó sẽ rách mất.


  Dùng Be going to để nói về một việc mà chúng ta quyết định làm hay dự định làm trong tương lai.

  We are going to have a meal
  Chúng tôi sắp dùng bữa

  Tom is going to sell his car.
  Tom dự định bán xe hơi của anh ấy.

  There's a film on television tonight. Are you going to watch it?
  Có một bộ phim trên ti vi tối nay. Bạn sẽ xem chứ?


  (Tư liệu tham khảo: Oxford Practice Grammar)
  Sửa lần cuối bởi vip.pro.13; 27-03-2017, 17:20.
Working...
X