Announcement

Collapse
No announcement yet.

cách sử dụng Used to verb

Collapse
X
 • Bộ lọc
 • Thời gian
 • Hiển thị
Clear All
bài viết mới

 • cách sử dụng Used to verb


  1. Xem trước một số ví dụ:
  I used to play tennis a lot but I don't play very often now.
  Diane used to travel a lot. These days she doesn't go away so often.


  2. Công thức chung:

  Câu khảng định: S + used to V + O
  I used to go to Ha Noi.


  Câu phủ định: S + Didn't used to V + O.
  She didn't used to meet me.


  Câu hỏi: Wh + did + S + use to V ? hoặc Did + S + use to V + O ?
  What did they used to do before coming here?
  They used to be a doctor.
  Did you use to eat a lot of sweets when you were a child ?
  Yes, I did; No, I don't


  3. Nghĩa của cụm " used to v "

  Để diễn tả một hành động đã từng xẩy ra trong quá khứ ( thường hành động đó đã từng được làm lặp đi lặp lại trong quá khứ ).
  Sửa lần cuối bởi vip.pro.13; 27-03-2017, 17:20.
Working...
X