Announcement

Collapse
No announcement yet.

Thì tương lai đơn - simple future

Collapse
X
 • Bộ lọc
 • Thời gian
 • Hiển thị
Clear All
bài viết mới

 • Thì tương lai đơn - simple future

  1. Hình thức

  S + will/shall(not) + base form of verb

  John will tell Merry tomorrow morning.
  We shall come there the next week.


  Wh + Will/shall (not) + S + base form of verb ?
  Will/shall (not) + S +
  base form of verb ?

  What will you do when you get a lot of money?
  Will you buy a big house.


  Note: Chỉ sử dụng "shall" đối với ngôi I và We.

  2. Khi nào dùng thì tương lai đơn.

  Thì tương lai đơn dùng để đề cập đến thông tin ở tương lai và những dự đoán về các sự kiện trong tương lai
  It will be summer soon.
  All the family will be at the wedding.
  Tomorrow will be warm, with some cloud in the afternoon.
  We shall be rich one day.


  Thì tương lai đơn diễn tả một quyết định trong lúc nói hoặc một lời hứa
  That bag looks heavy. I'll help you with it.
  I 'll give it to you this afternoon.
  I won't tell anyone what happened. I promise.


  Thì tương lai đơn cũng được sử dụng trong mệnh đề điều kiện loại 1

  If it rains heavily, the football match will be cancelled.


  Một số trạng từ chỉ thời gian thường dùng:
  Tomorrow, the next year, in the future...

  (Tư liệu tham khảo: Oxford Advanced learner's dictionary & English Grammar in Use.)
  Sửa lần cuối bởi vip.pro.13; 27-03-2017, 17:35.
Working...
X