Announcement

Collapse
No announcement yet.

Exercise: Gerund vs. infinitive-Part 12

Collapse
X
 • Bộ lọc
 • Thời gian
 • Hiển thị
Clear All
bài viết mới

 • Exercise: Gerund vs. infinitive-Part 12

  Create sentences from the following verb combinations. Select any tense for the first verb, but use a gerund or infinitive for the second verb. Include a (PRO)NOUN OBJECT if necessary.
  (Viết câu từ những cặp động từ cho sẵn, chia thì cho động từ đứng trước và dùng dạng động từ thêm -ing hoặc động từ nguyên mẫu có “to” cho động từ đứng sau. Thêm đại từ hoặc túc từ vào câu nếu cần thiết.)

  1. keep + play
  2. direct + save
  3. regret + tell
  4. manage + get
  5. remind + take
  6. be used to + stay
  7. persuade + not buy
  8. mention + give
  9. suggest + go
  10. can't imagine +travel
  11. recommend + take
  12. convince + go +swim
  13. miss + be

  (Tư liệu tham khảo: Betty Schrampfer Azar. Understanding and Using English Grammar .3rd ed.)
  Sửa lần cuối bởi vip.pro.08; 24-03-2017, 11:09.
Working...
X