Announcement

Collapse
No announcement yet.

Exercise: Can / Could ( part 2 )

Collapse
X
 • Bộ lọc
 • Thời gian
 • Hiển thị
Clear All
bài viết mới

 • Exercise: Can / Could ( part 2 )

  Two months ago, Arturo fell off his bike and broke his leg. He was in a cast for six weeks. Now he is okay. Write what he couldn't do two months ago and can do now. Use the appropriate phrases from the list.
  ( Cách đây hai tháng, Arturo đã ngã xe đạp gãy chân và phải bó bột sáu tháng. Hiện tại anh đã bình phục. Viết những điều anh không thể làm cách đây hai tháng và những điều bây giờ anh có thể làm dựa trên những gợi ý có sẵn. )

  drive a car watch TV
  talk on the phone play soccer
  go swimming ride a bike
  do homework listen to music
  1. Two months ago, he couldn't drive a car.

  Now, he can drive a car.

  2. Two months ago, __________________

  Now, ______________________________

  3. Two months ago, __________________

  Now, ______________________________

  4. Two months ago, __________________

  Now, ______________________________

  (Tư liệu tham khảo: Betty Schrampfer Azar . Understanding and Using English. 3rd ed.)
  Sửa lần cuối bởi vip.pro.09; 24-03-2017, 11:09.
Working...
X