Announcement

Collapse
No announcement yet.

Exercise: Review: -ed spelling.

Collapse
X
 • Bộ lọc
 • Thời gian
 • Hiển thị
Clear All
bài viết mới

 • Exercise: Review: -ed spelling.

  (Exercise 2)
  Write the correct spelling of the -ed form.  -ED FORM

  1. wait


  waited


  2. spell


  spelled


  3. kiss

  kissed


  4. plan


  _____________


  5. join


  _____________


  6. hope


  _____________


  7. drop


  _____________


  8. add


  _____________


  9. point


  _____________


  10. pat


  _____________


  11. shout


  _____________


  12. reply


  _____________


  13. play


  _____________


  14. touch


  _____________


  15. end


  _____________


  16. dance


  _____________
  (Tư liệu tham khảo: Betty Schrampfer Azar . Understanding and Using English. 3rd ed.)

  Bài tập Cách thêm -ing và -ed cuối động từ
  ĐẶT CÂU HỎI
Working...
X