Answer:(đáp án tham khảo)
1. of 2. with 3. to 4. to 5. of
6. on 7. to 8. with 9. to 10. of
11. of 12. of 13. with 14. of 15. to

****Mời các bạn xem lại đề:Exercise: Prepositions-part 5

Soạn giả: vip.kimtrang.pro
Tài liệu tham khảo
: Bài tập ngữ pháp tiếng anh-NXB giáo dục-2004
Bản quyền thuộc về diendanngoaingu.vn