Sau một thời gian học tiếng Anh từ khi chưa biết gì, ở con số 0, tôi cảm thấy văn phạm là khó khăn nhất cho người học. Trong quá trình học và tìm hiểu tài liệu trên mạng, mình kiếm được bài viết này khá hay về văn phạm tiếng anh cho người mất gốc. Hi vọng là hữu ích với các bạn