Cách sử dụng động từ SER trong tiếng Tây Ban Nha
I. Cách chia động từ
Yo soy
eres
Él/Ella es
Usted es
Nosotros/Nosotras somos
Vosotros/Vosotras sois
Ellos/Ellas son
Ustedes son
II. Cách sử dụng động từ Ser: thì, là, ở
1. Dùng để giới thiệu tên

Ví dụ: (Yo) soy Laura. - Tôi là Laura.

2. Dùng để nói về nguồn gốc, xuất xứ, quốc tịch

Ví dụ: ¿De dónde es tu novio? - Bạn trai của bạn đến từ đâu?
Es estadounidense. - Anh ấy là người Mỹ.

3. Dùng để nói về nghề nghiệp

Ví dụ: Mi hermana es actriz. - Chị gái của tôi là diễn viên.

4. Dùng để nói về màu sắc

Ví dụ: ¿De qué color es tu vestido? - Chiếc đầm của bạn màu gì?
Es rojo. - Nó màu đỏ.

5. Dùng trước tính từ sở hữu hoặc đại từ sở hữu

Ví dụ: ¿De quién es este móvil? - Chiếc điện thoại này là của ai?
Es de mi madre. - Nó là của mẹ tôi.

Soạn giả: vip.grammar.02

(Tư liệu tham khảo: Giáo trình Prisma Comienza - Prisma alumno, NXB. Edinumen)
Bản quyền thuộc về www.diendanngoaingu.vn