Động từ thể ています
「Động từ thểています」 được dùng để diễn tả trạng thái phát sinh do kết quả của động tác hoặc hành động được biểu thị bởi động từ.
Ví dụ:
雨 が 降っています。
Trời đang mưa

雪 が 降っています
Tuyết đang rơi

風 が ふいています
Gió đang thổiTư liệu tham khảo : " Sách Minna no Nihongo I "
Soạn giả : vip.pro.09
Bản quyền thuộc về diendanngoaingu.vn