Cách sử dụng thì quá khứ thể hoàn thành và chưa hoàn thành:
Dùng để diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ.
Trong tiếng Nga thì quá khứ được chia là hai loại: thì quá khứ của động từ chưa hoàn thành và thì quá khứ của động từ hoàn thành thể, mỗi động từ có một ý nghĩa khác nhau, làm rõ cho hành động.


+ Thì quá khứ của thể chưa hoàn thành được dùng để chỉ:
1. Hành động như một quá trình kéo dài, lặp đi lặp lại.
Ví dụ:
В этом году я много читаю. (Năm nay tôi đọc rất nhiều).
Я обычно вставал в семь часов, умывался, одевался, завтракал и шёл в институт. (Tôi thường thức dậy vào lúc 7 giờ, rửa mặt, mặc quần áo, ăn sáng và đi tới trường).
2. Hành động được thực hiện trong quá khứ và gắn với hiện tại.
Ví dụ:
К вам кто-то приходил. (Có một người nào đó đã đến công ty, bây giờ anh ta không còn ở đây nữa).
Я брал эту книгу у товарища. (Tôi đã mượn sách chỗ bạn, nhưng giờ đã trả rồi, hiện quyển sách không còn chỗ tôi nữa).


+ Thể hoàn thành được dùng để chỉ:
1. Hành động đã kết thúc, được thực hiện vào một thời điểm nhất định trong quá khứ.
Ví dụ:
В этом году я прочитал много книг. - (Năm nay tôi đã đọc xong nhiều sách).
Я сегодня встал в семь часов, умылся, оделся, позавтракал и пошёл в институт.- (Hôm nay tôi dậy vào lúc 7 giờ, rửa mặt, mặc quần áo, ăn sáng, và đi tới trường đại học).
2. Hành động đã được thực hiện trong quá khứ và vẫn kéo dài đến hiện tại.
Ví dụ:
К вам кто-то пришёл.- (Có một người nào đó tới chổ anh và hiện còn đang ở đó).
Я взял эту книгу у товарища. (Tôi đã mượn quyển sách và hiện tại quyển sách đó đang ở chỗ tôi).


Tài liệu tham khảo: "Ngữ pháp tiếng Nga"
Soạn giả: Vip.pro.01
Bản quyền thuộc về www.diendanngoaingu.vn