Announcement

Collapse
No announcement yet.

千差万别 - Một trời một vực

Collapse
X
 • Bộ lọc
 • Thời gian
 • Hiển thị
Clear All
bài viết mới

 • 千差万别 - Một trời một vực

  【千差万别】 " Một trời một vực"

  +【释义】形容各类多 ,差别大 。

  =>【ý nghĩa】 chỉ sự khác biệt rất lớn.Giống với " một trời một vực " trong tiếng Việt.


  + 读音:qiān chā wàn bié

  => Âm đọc: qiān chā wàn bié

  + 用法:作谓语,宾语,定语。

  => Cách dùng: làm vị ngữ, tân ngữ, định ngữ.

  近 义 词 : 天壤之别 tiān rǎng zhī bié、天差地别 tiān chā wàn bié

  反 义 词 : 半斤八两 bàn jīn bā liǎng、千篇一律 qiān piān yī lǜ


  Ví dụ 1: 他们俩的汉语水平真是千差万别

  Nghĩa: Trình độ tiếng hoa của hai người họ đúng là một trời một vực.


  Tư liệu tham khảo: “từ điển thành ngữ”
  Soạn giả: vip.nha.ch.01
  Bản quyền thuộc diễn đàn ngoại ngữ
  Sửa lần cuối bởi vip.pro.04; 27-03-2017, 15:54.
Working...
X