* Tục ngữ: “ 谁种狂风, 谁收暴雨 ” ( shuí zhòng kuàng fēng, shúi shōu bào yǔ )

=> Gieo gió gặp bão, gieo nhân nào gặt quả nấy.

+ Ý nghĩa: 比喻谁干坏事, 谁自食恶果。

=> Gây ra điều ác thì phải chuốc lấy hậu quả của hành động độc ác ấy.

Ví dụ 1: 这个人总做坏事, 终于被警察抓走了, 真是谁种狂风, 谁收暴雨。

=> Con người này toàn làm việc xấu, cuối cùng bị cảnh sát bắt đi rồi, đúng là gieo gió gặp bão.

Ví dụ 2: 不要做坏事, 要不就会谁种狂风, 谁收暴雨。

=> Đừng nên làm việc xấu nếu không sẽ gieo gió gặp bão.

Tư liệu tham khảo: " Thế giới Hoa ngữ - Tập 102 "

Soạn giả: vip.sary.ch.03

Bản quyền thuộc về diễn đàn ngoại ngữ