Announcement

Collapse
No announcement yet.

130 câu tiếng Trung giao tiếp thường dùng trong gia đình

Collapse
X
 • Bộ lọc
 • Thời gian
 • Hiển thị
Clear All
bài viết mới

 • 130 câu tiếng Trung giao tiếp thường dùng trong gia đình

  1. 在家中 Zài jiāzhōng: Ở nhà
  2. 早晨好! zǎochen hǎo!: Chào buổi sáng!
  3. 闹钟响了吗? Nàozhōng xiǎngle ma?: Đồng hồ báo thức kêu chưa?
  4. 该起床了! Gāi qǐchuángle!: Đến giờ dậy rồi!
  5. 快点儿起床! Kuài diǎn er qǐchuáng!: Mau dậy đi
  6. 你醒了吗? Nǐ xǐngle ma?: Con tỉnh rồi à?
  7. 我刚醒。 Wǒ gāng xǐng.: Con mới tỉnh dậy
  8. 你不舒服吗? Nǐ bú shūfú ma?: Con không khỏe sao?
  9. 没有,只是有点儿累。 Méiyǒu, zhǐshì yǒudiǎn er lèi.: Không ạ, chỉ hơi mệt thôi
  10. 睡得好吗? Shuì de hǎo ma?: Con ngủ ngon không?
  11. 嗯,睡得挺好。 Ń, shuì de tǐng hǎo.: Vâng, ngủ ngon lắm
  12. 哪儿啊,几乎没睡着。 Nǎ'er a, jīhū méi shuìzhe.: Không ạ, gần như thức suốt
  13. 能帮我关掉闹钟吗? Néng bāng wǒ guān diào nàozhōng ma?: Mẹ giúp con tắt chuông báo thức với ạ?
  14. 你终于起来了。 Nǐ zhōngyú qǐláile.: Cuối cùng con cũng ngủ dậy rồi
  15. 我还困着呢! Wǒ hái kùn zhene!: Con vẫn buồn ngủ lắm
  16. 今天是个好天! Jīntiān shìgè hǎo tiān!: Hôm nay là một ngày đẹp trời
  17. 昨晚你熬夜了? Zuó wǎn nǐ áoyèle?: Tối qua con thức suốt đêm à?
  18. 把被子叠好。 Bǎ bèizi dié hǎo.: Con gấp chăn vào đi
  19. 把被子收起来吧。 Bǎ bèizi shōu qǐlái ba.: Con thu dọn chăn màn vào
  20. 昨天晚上你打呼噜了。 Zuótiān wǎnshàng nǐ dǎ hūlūle.: Tối qua con ngủ ngáy đấy
  21. 我做了个可怕的梦。 Wǒ zuòle gè kěpà de mèng.: Con mơ giấc mơ rất đáng sợ
  22. 现在没事了。 Xiànzài méishìle.: Giờ thì không sao rồi
  23. 你一直没关灯啊。 Nǐ yīzhí méi guān dēng a.: Suốt đêm con không tắt đèn
  24. 我得洗脸了。 Wǒ de xǐliǎnle.: Con phải đi rửa mặt đã
  25. 该吃早饭了。 Gāi chī zǎofànle.: Đến giờ ăn sáng rồi
  26. 我还打哈欠呢。 Wǒ hái dǎ hāqian ne.: Con còn ngáp đây này
  27. 昨天的酒还没醒呢。 Zuótiān de jiǔ hái méi xǐng ne.: Hôm qua say rượu vẫn chưa tỉnh
  28. 我是个夜猫子。 Wǒ shìgè yèmāozi.: Con là người hay thức đêm ( con mèo đêm)
  29. 我是用咖啡来提神的。 Wǒ shì yòng kāfēi lái tíshén de.: Con uống cà phê cho tỉnh ngủ
  30. 刷牙了吗? Shuāyále ma?: Con đánh răng chưa?
  31. 我得梳梳头了。 Wǒ de shū shūtóule.: Con phải chải đầu đã
  32. 穿什么好呢? Chuān shénme hǎo ne?: Nên mặc gì nhỉ?
  33. 快换衣服。 Kuài huàn yīfú.: Mau thay quần áo đi
  34. 把睡衣收好。 Bǎ shuìyī shōu hǎo.: Thu dọn quần áo ngủ vào
  35. 我走了,妈妈。 Wǒ zǒule, māmā.: Con đi đây mẹ ơi
  36. 好好学习啊 Hǎo hào xuéxí a: Chăm chỉ học con nhé
  37. 今天我们逃学吧。 jīntiān wǒmen táoxué ba.: Hôm nay chúng mình trốn học đi
  38. 好哇,走吧! Hǎo wa, zǒu ba!: Được, đi đi!
  39. 你毛衣穿反了。 Nǐ máoyī chuān fǎnle.: Con mặc trái áo len rồi
  40. 上下颠倒了。 Shàngxià diāndǎole.: Trên dưới lộn ngược rồi
  41. 别忘了扔垃圾呀。 Bié wàngle rēng lèsè ya.: Đừng quên vứt rác nhé
  42. 忘不了! Wàng bùliǎo!: Con không quên đâu
  43. 今天该你扔垃圾了。 Jīntiān gāi nǐ rēng lèsèle.: Hôm nay đến lượt chị vứt rác rồi
  44. 今天你干什么? Jīntiān nǐ gànshénme?: Hôm nay con làm gì?
  45. 今天我们开运动会。 Jīntiān wǒmen kāi yùndònghuì.: Hôm nay chúng con mở hội thể thao
  46. 你快点儿,我们该迟到了。 Nǐ kuài diǎn er, wǒmen gāi chídàole.: Mau lên, chúng ta sắp muộn giờ rồi
  47. 知道了,知道了。 Zhīdàole, zhīdàole.: Biết rồi, biết rồi
  48. 快点儿,上学该迟到了。 Kuài diǎn er, shàngxué gāi chídàole.: Mau lên, sắp đi học muộn rồi
  49. 现在几点? Xiànzài jǐ diǎn?: Bây giờ mấy giờ?
  50. 你锁门了吗? Nǐ suǒ ménle ma?: Chị khóa cửa chưa?
  51. 没忘了什么东西吧? Méi wàngle shénme dōngxi ba?: Không để quên đồ gì chứ?
  52. 我想没有。 Wǒ xiǎng méiyǒu.: Em nghĩ là không
  53. 都已经8点了! Dōu yǐjīng 8 diǎnle!: Đã 8h rồi đấy
  54. 我晚了! Wǒ wǎnle!: Con muộn mất rồi
  55. 快点儿吧! Kuài diǎn er ba!: Mau lên
  56. 我得赶紧走! Wǒ de gǎnjǐn zǒu!: Con phải đi gấp đây
  57. 你今天会回来得晚吗? Nǐ jīntiān huì huílái de wǎn ma?: Hôm nay con sẽ về muộn à?
  58. 不,和平常一样。 Bù, hé píngcháng yīyàng.: Không, vẫn như mọi hôm
  59. 几点回来? Jǐ diǎn huílái?: Mầy giờ về?
  60. 大概7点左右吧。 Dàgài 7 diǎn zuǒyòu ba.: Khoảng 7h ạ
  61. 饭盒带了吗? Fànhé dàile ma?: Con đã mang hộp cơm đi chưa?
  62. 嗯,带了。 Ń, dàile.: Vâng, con mang rồi
  63. 今天好像要下雨。 Jīntiān hǎoxiàng yào xià yǔ.: Hình như hôm nay mưa đấy
  64. 带上伞吧! Dài shàng sǎn ba!: Nhớ mang ô đi
  65. 出门的时候,可别忘了锁门。 Chūmén de shíhou, kě bié wàngle suǒ mén.: Khi nào con ra ngoài , đừng quên khóa cửa
  66. 我回来了。 wǒ huíláile.: Con về rồi
  67. 你回来了。 Nǐ huíláile.: Con về rồi à
  68. 今天过得愉快吗? Jīntiānguò de yúkuài ma?: Hôm nay có vui không con?
  69. 今天怎么样? Jīntiān zěnme yàng?: Hôm nay con thế nào ?
  70. 我可以出去玩儿会儿吗? Wǒ kěyǐ chūqù wán er huì er ma?: Con có thể ra ngoài chơi một lúc không?
  71. 写完作业再去吧。 Xiě wán zuòyè zài qù ba.: Làm xong bài tập thì hãy đi
  72. 我饿了。 Wǒ èle.: Con đói rồi
  73. 吃点儿点心吧。 Chī diǎn er diǎnxīn ba.: Ăn chút đồ điểm tâm đi
  74. 点心在哪儿? Diǎnxīn zài nǎ'er?: Điểm tâm ở đâu ạ?
  75. 在碗橱里。 Zài wǎn chú lǐ.: Trong tủ bát đĩa ấy
  76. 我去补习学校了啊。 Wǒ qù bǔxí xuéxiàole a.: Con đi học thêm đây
  77. 下课后来个电话。 Xiàkè hòulái gè diànhuà.: Sau khi tan học thì gọi điện thoại về nhé
  78. 能给我点儿零花钱吗? Néng gěi wǒ diǎn er línghuā qián ma?: Mẹ cho con chút tiền tiêu vặt được không ạ?
  79. 你要买什么呀? Nǐ yāomǎi shénme ya?: Con muốn mua gì?
  80. 真累啊! Zhēn lèi a!: Mệt thật đấy!
  81. 晚饭你想吃什么? Wǎnfàn nǐ xiǎng chī shénme?: Bữa tối con muốn ăn gì?
  82. 晚饭做什么好呢? Wǎnfàn zuò shénme hǎo ne?: Bữa tối nên làm món gì nhỉ?
  83. 还是家好哇。 Háishì jiā hǎo wa.: Ở nhà mình vẫn là tuyệt nhất
  84. 稍等一下。 Shāo děng yīxià.: Chờ một lát
  85. 洗澡水烧好了。 Xǐzǎo shuǐ shāo hǎole.: Nước tắm được rồi
  86. 我要冲个澡。 Wǒ yàochòng gè zǎo.: Con phải tắm một cái
  87. 晚饭做好了吗? Wǎnfàn zuò hǎole ma?: Bữa tối nấu xong chưa mẹ?
  88. 还没呢。 Hái méi ne.: Vẫn chưa
  89. 还要多久才能做好呀? Hái yào duōjiǔ cáinéng zuò hǎo ya?: Còn chờ bao lâu nữa mẹ mới nấu xong?
  90. 再有5分钟吧。 Zài yǒu 5 fēnzhōng ba.: Khoảng 5 phút nữa nhé
  91. 我吃了啊。 Wǒ chīle a.: Con ăn ạ
  92. 请先吃吧。 Qǐng xiān chī ba.: Mẹ ăn trước đi ạ
  93. 水开啦! Shuǐ kāi la!: Nước sôi rồi
  94. 开饭啦! Kāifàn la!: Dọn cơm thôi
  95. 该吃晚饭啦! Gāi chī wǎnfàn la!: Đến giờ ăn rồi
  96. 早饭/午饭/晚饭好了啊! Zǎofàn/wǔfàn/wǎnfàn hǎole a!: Bữa sáng/ bữa trưa/ bữa tối nấu xong rồi!
  97. 终于吃上饭喽! Zhōngyú chī shàng fàn lou!: Cuối cùng cũng được ăn rồi
  98. 我马上就去。 Wǒ mǎshàng jiù qù.: Con đi luôn đây
  99. 手洗干净了吗? Shǒuxǐ gānjìngle ma?: Rửa sạch tay chưa?
  100. 洗干净了。 Xǐ gānjìngle.: Con rửa sạch rồi
  101. 别弄洒了。 Bié nòng sǎle.: Đừng làm rơi vãi ra
  102. 把碗里的菜吃光。 Bǎ wǎn lǐ de cài chī guāng.: Ăn hết thức ăn trong bát đi
  103. 把饭吃光。 Bǎ fàn chī guāng.: Ăn hết cơm đi
  104. 我不喜欢吃芦笋。 Wǒ bù xǐhuan chī lúsǔn.: Con không thích ăn măng
  105. 不许挑食。 Bùxǔ tiāoshí.: Không được kén ăn
  106. 能帮我收拾盘子吗? Néng bāng wǒ shōushí pánzi ma?: Giúp mẹ thu dọn mâm bát nhé?
  107. 把盘子洗了。 Bǎ pánzi xǐle.: Đem mâm bát đi rửa
  108. 今天不该我洗。 Jīntiān bù gāi wǒ xǐ.: Hôm nay không phải phiên con rửa
  109. 你干什么呢? Nǐ gànshénme ne?: Con đang làm gì vậy?
  110. 我看电视呢。 Wǒ kàn diànshì ne.: Con đang xem ti vi
  111. 有什么好看的节目吗? Yǒu shé me hǎokàn de jiémù ma?: Có tiết mục gì hay không?
  112. 没有,今天没什么好看的。 Méiyǒu, jīntiān méi shénme hǎokàn de.: Không có, hôm nay không có chương trình nào hay
  113. 8频道演什么呢? 8 Píndào yǎn shénme ne?: Kênh 8 đang có chương trình gì?
  114. 能不能帮我换个台? Néng bùnéng bāng wǒ huàngè tái?: Giúp mẹ đổi kênh khác
  115. 我还想看电视。 Wǒ hái xiǎng kàn diànshì.: Con vẫn muốn xem tivi
  116. 今晚你看得够多的了。 Jīn wǎn nǐ kàn de gòu duō dele.: Hôm nay con xem nhiều rồi
  117. 铺床吧。 Pūchuáng ba.: Trải ga giường ra
  118. 把被子拿出来吧。 Bǎ bèizi ná chūlái ba.: Mang chăn ra đây
  119. 我困了。 Wǒ kùnle.: Con buồn ngủ rồi
  120. 你干嘛不睡午觉? Nǐ gàn ma bù shuì wǔjiào?: Con làm gì mà không ngủ trưa
  121. 作业做了吗? Zuòyè zuòle ma?: Làm bài tập chưa?
  122. 好好学习。 Hǎo hào xuéxí.: Cố gắng mà học
  123. 快点睡觉。 Kuài diǎn shuìjiào.: Mau đi ngủ đi
  124. 游戏玩够了吧。 Yóuxì wán gòule ba.: Chơi trò chơi đủ rồi
  125. 一定要刷牙噢。 Yīdìng yào shuāyá ō.: Nhớ phải đánh răng đấy
  126. 明天的东西都准备好了吗? Míngtiān de dōngxi dū zhǔnbèi hǎole ma?: Đồ cho ngày mai đã chuẩn bị đủ chưa?
  127. 没有,还没准备好呢。 Méiyǒu, hái méi zhǔnbèi hǎo ne.: Vẫn chưa, con chưa chuẩn bị xong
  128. 我去洗个澡。 Wǒ qù xǐ gè zǎo.: Con đi tắm đấy
  129. 该睡觉了。 Gāi shuìjiàole.: Đến giờ ngủ rồi
  130. 电视还开着呢。 Diànshì hái kāi zhene.: Ti vi vẫn đang mở đấy
  Sửa lần cuối bởi Adminpro; 18-05-2018, 17:41.

 • #2
  cám ơn bạn đã chia sẻ bài viết

  Comment


  • #3
   Bài viết chia sẻ hữu ích đấy bạn. Mình sẽ tham khảo học vài từ giao tiếp hàng ngày.

   Comment

   Working...
   X