Announcement

Collapse
No announcement yet.

Hội Thoại (2) bài 40

Collapse
X
 • Bộ lọc
 • Thời gian
 • Hiển thị
Clear All
bài viết mới

 • Hội Thoại (2) bài 40

  Hội Thoại
  王兰:给你行李那好。准备海关检查。
  Wánglán :gěi nǐ xíngli .ná hǎo .zhǔnbèi hǎiguān jiǎnchá
  (Đưa cho bạn cái vali này , cầm nhe , chuẩn bị vô hải quan kiểm tra)

  丽英:一路上多保重。
  Lìyīng :yí lù shang duō bǎozhòng
  (Đi đường bảo trọng )

  刘京:希望你常跟我们联系
  Liújīng :xìwàng nǐ cháng gēn wǒmen liánxì
  (Hy vọng bạn thường xuyên liên lạc với chúng tôi)

  王兰:你可别把我们忘了
  Wánglán :nǐ kě bié bǎ wǒmen wàng le .
  (Bạn đừng quên chúng tôi nhe )

  玛丽:不会的。我到了那儿,就给你们打电话。
  mǎlì :búhuì de .wǒmen dào le ,jiù gěi nǐmen dǎ diànhuà
  (Không đâu . chúng tôi đến rồi , liền gọi điện thoại cho các bạn )

  刘京:问候你全家人
  Liújīng :wenhòu nǐ quān jiā rén
  (Hỏi th ăm c ả nh à c ủa b ạn )

  王兰:问安妮小姐好!
  Wáng lán : wèn ānnī xiǎojiě hǎo
  (H ỏi thăm sức khỏe của anni nhe )

  大家:祝你一路平安
  dàjiā :zhùnǐ yílù píngān
  (Ch úc b ạn đi đ ư ờng b ình an )

  玛丽:再见了
  mǎlì :zàijiàn le
  (t ạm bi ệt)

  大家:再见
  dàjiā :zàijiān
  (T ạm bi ệt)


  Tư liệu tham khảo:" 301 câu giao tiếp tiếng hoa "
  Soạn giả: vip.pro.11
  Bản quyền thuộc về diễn đàn ngoại ngữ

Working...
X