Announcement

Collapse
No announcement yet.

Mẫu câu tiếng hoa B36

Collapse
X
 • Bộ lọc
 • Thời gian
 • Hiển thị
Clear All
bài viết mới

 • Mẫu câu tiếng hoa B36

  好久不见了
  hǎo jiǔ bú jiàn le
  (Lâu rồi không gặp )

  你今天怎么有空儿来了?
  nǐ jīntiān zěnme yǒu kòngr lái le
  (Sao hôm nay cô có thời gian rãnh rỗi đến đây .)

  我来向你告别
  wǒ lái xiàng nǐ gàobié
  (Tôi đến chào từ biệt ông)

  我常来打扰你,很过意不去
  wǒ cháng lái dǎrǎo nǐ ,hěn guò yì bú qù
  (Tôi thường đến quấy rầy ông , thật áy náy )

  你那么忙不用送我了
  nǐ nàme máng ,búyòng sòng wǒ le
  (Ông bận như thế ,không cần tiễn tôi )

  我一边学习一边工作
  wǒ yìbiān xuéxí ,yìbiān gōngzuò
  (Tôi vừa đi học vừa đi làm )

  朋友们有的知道有的不知道
  péngyoumen yǒude zhīdào ,yǒude bùzhīdào
  (Bạn bè có người biết có người không )

  趁着两天有空儿我去向他们告别。
  Chèn zhè liǎng tiān yǒu kòngr wǒ qù xiàng tāmen gàobié
  (Nhân mấy ngày này rãnh rỗi tôi đi chào từ biệt họ )


  Tư liệu tham khảo:" 301 câu giao tiếp tiếng hoa "
  Soạn giả: vip.pro.11
  Bản quyền thuộc về diễn đàn ngoại ngữ

Working...
X