Announcement

Collapse
No announcement yet.

Hội thoại (2) bài 39

Collapse
X
 • Bộ lọc
 • Thời gian
 • Hiển thị
Clear All
bài viết mới

 • Hội thoại (2) bài 39

  Hội thoại
  大卫:你来了我正等着你呢
  Dàwèi :nǐ lái le wǒ zhèng děng zhe nǐ ne
  (Bạn đến rồi à tôi đang đợi bạn nè )

  刘京:你的东西收拾好了吗
  Liújīng :nǐ de dōngxì shōushi hǎo le ma
  (Đồ của bạn thu dọn xong hết chưa )

  大卫:马马虎虎这次又 坐火车又坐飞机特别麻烦
  Dàwèi :mǎmǎhūhū .zhècì yòu zuò huǒchē yòu zuò fēijì ,tèbié máfan .
  (Củng tàm tạm rồi .lần này ngồi xe lửa ngồi máy bay , thật là phiền phức )

  刘京:是啊,出门跟在家不一样,麻烦事就是多。这几个包都是要带走的吗?
  Liújīng . shì a , chūmén gēn zài jiā bù yíyàng ,máfan shì jiù shì duō .zhè jǐ ge bāo dòu shì yào dài zǒu de ma ?
  (Đúng vậy , đi xa không giống như ở nhà , nhiều chuyện phiền phức lắm .mấy cái túi này đều mang theo hết phải không ?)

  大卫:是的都很轻
  Dàwèi :shì de dōu hěnqīng
  (Đều rất nhẹ)

  刘京:四个小包不如两个大包好
  Liú jīng :sì gè xiǎo bāo bùrú liǎng gè bāo hǎo
  (4 cái túi nhỏ này không bằng 2 cái túi lớn )

  大卫:好主意!
  Dáwèi : hǎo zhǔyì
  (Ý kiến tốt)

  刘京:我帮你重新弄弄吧
  Liújīng :wǒ bāng nǐ chóngxīn nòngnong ba
  (Tôi giúp bạn sữa lại lẩn nữa nhe )

  大卫:又给你添麻烦了。
  Dàwèi :yòu gěi nǐ tiān máfan le
  (Lại phiền bạn nửa rồi)

  刘京:哪儿的话
  Liújīng :nǎr de huà
  (Đâu có đâu )

  大卫:另外,要是有我的信,请你转给我。
  Dàwèi :lingwài ,yàoshì yǒu wǒ de xìn , qǐng nǐ zhuǎn gěi wǒ
  (Nếu như có thư cùa tôi , xin bạn hãy chuyển cho tôi)

  刘京:没问题。
  Liújīng :méiwèntí
  (Không thành vấn đề )


  Tư liệu tham khảo:" 301 câu giao tiếp tiếng hoa "
  Soạn giả: vip.pro.11
  Bản quyền thuộc về diễn đàn ngoại ngữ

Working...
X