Cách sử dụng câu nghi vấn trong tiếng Hàn

Câu nghi vấn dùng để hỏi đối phương về ý đồ của người nói cùng với câu nghi vấn có hình thức nghi vấn: các loại câu nghi vấn " nghi vấn thông thường, câu nghi vấn có từ nghi vấn, câu nghi vấn xác nhận, câu nghi vấn ý đồ".

+ Câu nghi vấn thông thường: các vĩ tố kết thúc được dùng trong câu nghi vấn thông thường: "ㅂ/습니까?, 는(ㄴ/은)가?, 나?, (느/으)냐?, (으)니?, 는/(으)ㄴ 가요?, 나요?, 어(아/어/여)요?. Ngữ điệu kết thúc câu theo nguyên tắc lên giọng.

예) 병원이 여기서 멉니까?
Bệnh viện cách đây có xa không?.

은행에서 돈을 찾았나?.
Bạn đã rút tiền ở ngân hàng à?.

+ Câu nghi vấn có từ nghi vấn: Là cách diễn đạt câu nghi vấn bằng cách dùng từ nghi vấn: "누구, 언제, 어디, 무엇, 어떻게, 어느". Khi này tùy thuộc vào hình thức và ngữ điệu của câu mà lên giọng hay xuống giọng. Trường hợp xuống giọng ở cuối câu những từ nghi vấn như: "누구, 언제, 어디".

예) 누구 왂어요?.
Ai đã đến vậy?.

어디서 헤어졌어요?.
Chia tay ở đâu thế?.

+ Câu nghi vấn xác nhận: Là câu mà người nói đoán định ý kiến của người nghe và của mình, muốn xác nhận lại và đồng ý với mình dùng: 지?, 지요?, 그렇지요?, hoặc dùng: 그렇지?, 그렇지 않습니까?, vào câu trần thuật thông thường.

Trường hợp dùng: "지?, 지요?".

예) 산에 오르니 시내가 다 보이지?.
Lên núi thấy hết nội thành chứ?.

더우니까 시원한 맥주 생각이 나지요?.
Nóng quá nên nghĩ đến bia ướp lạnh nhỉ?.

오늘 강의는 참 지루했어. 그렇지?
Hôm nay bài giảng thật là chán, đúng không?.

+ Câu nghi vấn ý đồ: Là trường hợp hỏi người nghe về ý định của người nói dùng: "랴?, ㄹ까요?, ㄹ까?".

예) 제가 댁까지 모셔다 드릴까요?.
Cháu sẽ đưa bác về nhà nhé?.

우산을 빌려주랴?.
Cho mượn dù nhé?.

내가 좀 도와 줄까?.
Tôi giúp cho chút nha?.

Tư liệu tham khảo: "Từ điển ngữ pháp tiếng Hàn".

Soạn giả: vip.pro.04
Bản quyền thuộc về diendanngoaingu.vn