Announcement

Collapse
No announcement yet.

Ngữ pháp thể hiện sự phỏng đoán trong tiếng Hàn

Collapse
X
 • Bộ lọc
 • Thời gian
 • Hiển thị
Clear All
bài viết mới

 • Ngữ pháp thể hiện sự phỏng đoán trong tiếng Hàn

  -는/(은)ㄴ/(으)ㄹ/던 것 같다 : Có lẽ. dường như,hình như, chắc là.

  Cấu tạo: vĩ tố định từ+ danh từ phụ thuộc 것+tính từ 같다, được dùng sau động từ, tính từ, động từ 이다
  비가 오다 +는+것+같다
  _비가 오는 것 같다.

  Ý nghĩa: diễn tả sự đoán định không chắc chắn hoặc suy đoán của người nói đối với hành động hay trạng thái.

  1. ‘–는 것 같다’
  Là cách nói suy đoán về trạng thái hoặc hành động hiện tại của chủ ngữ trong câu
  예) 밖에 비가 오는 것 같다
  Có lẽ bên ngoài trời đang mưa
  집 안에 아무도 없는 것 같다.
  Có lẽ trong nhà không có ai

  2. –‘(으)ㄴ 것 같다’
  Nếu là động từ thì diễn tả sự suy đoán về hành động quá khứ của chủ ngữ nhưng không thể đoán định. Còn trường hợp của động từ 이다 thì diễn tả sự suy đoán của người nói về trạng thái hiện tại hoặc sự việc như thế nào
  예) 제가 잘못한 것 같습니다
  Có lẽ tôi đã sai
  그사람이 부자가 된 것 같다.
  Có lẽ người đó đã thành người giàu

  3.‘-(으)ㄹ 것 같다’
  Trường hợp là động từ thì diễn tả sự suy đoán đối với sự việc tương lai, còn trường hợp là tính tư hoặc động từ 이다 thì vẫn diễn tả sự suy đoán hiện tại.
  예) 박선생님은 친구들한테 인기가 있을 것 같다.
  Có lẽ ông Park được bạn bè mến mộ
  이 김치가 매울 것 같다.
  Có lẽ kimchi này cay.

  4. “-(었)던 것 같다’.
  Là trạng thái kết hợp giữa(-ㄴ 것 같다’ và vĩ tố diễn tả sự hồi tưởng “-더-‘
  _Trường hợp của động từ, khi đối tượng mà người nói hồi tưởng đang thực hiện hành động thì dùng ‘-던 것 같다-‘ còn khi hành động đã kết thúc thì dùng ‘-었던 것 같다’
  예) 내가 전화할 때 김 선생님은 식사 중이던 것 같았다
  Có lẽ ông Kim đang dùng bữa khi tôi gọi điện
  언니보다 동생이 더 늘씬했던 것 같다.
  Có lẽ em thon thả hơn chị


  Tài liệu tham khảo: "한국어문법사전 - Từ điển ngữ pháp tiếng Hàn"

  Soạn giả: vip.pro.04

  Bản quyền thuộc về diendanngoaingu.vn

  Sửa lần cuối bởi vuicuoi.pro; 27-03-2017, 13:41.
Working...
X