Bạn nào muốn lấy lại căn bản thì thử khóa học này nhé !
Khóa học Anh văn giao tiếp cho người hoàn toàn mất gốc giúp bạn lấy lại nền tảng tiếng Anh tự tin giao tiếp với người nước ngoài nâng cao hiệu quả học tập và cơ hội việc làm.