Hiện tại, em muốn học tiếng trung từ đầu nhưng không biết bắt đầu từ đâu, mọi người có thể tư vấn giúp em xem...