Diễn đàn ngoại ngữ

Chào mừng đến với Diễn đàn ngoại ngữ.

 1. Ban Quản Trị Bài viết cuối

  1. Một số câu hỏi thường gặp.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 6
   • Bài viết: 6

   Bài viết cuối:

  2. Quy định từ ban quản trị diễn đàn.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 11
   • Bài viết: 16

   Bài viết cuối:

  3. Tìm hiểu về ngôn ngữ các nước trên thế giới.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 12
   • Bài viết: 12
  4. Hãy cùng BQT xây dựng diễn đàn.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 2
   • Bài viết: 2

   Bài viết cuối:

  1. funny story, funny video, english & vietnamese

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 637
   • Bài viết: 637

   Bài viết cuối:

  2. Thành ngữ & mệnh đề động từ tiếng Anh

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 65
   • Bài viết: 65

   Bài viết cuối:

  3. Ngữ pháp tiếng Anh thực hành

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 445
   • Bài viết: 445
  4. Tổng hợp bài tập mẫu tiếng Anh

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1,726
   • Bài viết: 1,728

   Bài viết cuối:

  5. Kỹ năng viết luận tiếng Anh

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 5
   • Bài viết: 5

   Bài viết cuối:

  6. Những điều cần biết về Toeic, Ielts, Toefl.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 3
   • Bài viết: 3

   Bài viết cuối:

  7. Phân biệt từ, cụm từ, cách dùng từ.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 804
   • Bài viết: 807

   Bài viết cuối:

  8. Từ, cụm từ, câu tiếng Anh ngành Y

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 11
   • Bài viết: 14

   Bài viết cuối:

  1. Tổng hợp kiến thức tiếng Nhật trực tuyến.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 3
   • Bài viết: 3

   Bài viết cuối:

  2. Tổng hợp kiến thức tiếng Pháp trực tuyến.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 10
   • Bài viết: 12

   Bài viết cuối:

  3. Tổng hợp kiến thức tiếng Nga trực tuyến.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 91
   • Bài viết: 91

   Bài viết cuối:

  4. Tổng hợp kiến thức tiếng Hàn trực tuyến

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 352
   • Bài viết: 353
  5. Tổng hợp kiến thức tiếng Hoa trực tuyến.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1,011
   • Bài viết: 1,011

   Bài viết cuối:

  6. Tổng hợp kiến thức tiếng Đức trực tuyến.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 6
   • Bài viết: 6

   Bài viết cuối:

  7. Tổng hợp từ vựng, thành ngữ, ngữ pháp..

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  1. Chuyên mục trả lời thắc mắc của thành viên về kiến thức tiếng Anh

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 15
   • Bài viết: 67

   Bài viết cuối:

  2. Chuyên mục trả lời thắc mắc của thành viên về kiến thức tiếng Nhật.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1

   Bài viết cuối:

  3. Chuyên mục trả lời thắc mắc của thành viên về kiến thức tiếng Pháp.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1

   Bài viết cuối:

  4. Chuyên mục giải đáp thắc mắc của thành viên về kiến thức tiếng Hàn.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  5. Chuyên mục trả lời thắc mắc của thành viên về kiến thức tiếng Hoa.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1

   Bài viết cuối:

  6. Giải đáp về tiếng Khmer, Lào, Thái & Tây Ban Nha, Đức, Nga.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  1. Địa điểm học, luyện thi tiếng Anh uy tín

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 194
   • Bài viết: 229

   Bài viết cuối:

  2. Địa điểm học, luyện thi tiếng Hàn uy tín.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 44
   • Bài viết: 47
  3. Điểm học, luyện thi tiếng Nhật chất lượng.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 43
   • Bài viết: 43

   Bài viết cuối:

  4. Địa điểm học, luyện thi tiếng Hoa uy tín.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 19
   • Bài viết: 19
  5. Địa điểm học, luyện thi tiếng Pháp uy tín.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 5
   • Bài viết: 5
  6. Thảo luận về trung tâm tiếng Đức.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1

   Bài viết cuối:

  7. Tổng hợp các trung tâm đào tạo tiếng Nga.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 6
   • Bài viết: 8
  8. Trung tâm đào tạo tiếng Lào, Thái..

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 72
   • Bài viết: 79
 2. Sách ngoại ngữ Bài viết cuối

  1. Giới thiệu sách học tiếng Anh hay.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 133
   • Bài viết: 135

   Bài viết cuối:

  2. Tổng hợp các loại sách học tiếng Hoa.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 132
   • Bài viết: 132

   Bài viết cuối:

  3. Tổng các loại sách học tiếng Hàn hiệu quả

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 109
   • Bài viết: 109

   Bài viết cuối:

  4. Giới thiệu sách học tiếng Nhật hay

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 80
   • Bài viết: 80

   Bài viết cuối:

  5. Tổng hợp các loại sách học tiếng Pháp.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 51
   • Bài viết: 52

   Bài viết cuối:

  6. Tổng hợp các loại sách học tiếng Đức hay.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 28
   • Bài viết: 28

   Bài viết cuối:

  7. Địa điểm chuyên bán sách học tiếng Nga.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 45
   • Bài viết: 46

   Bài viết cuối:

  8. Sách học tiếng Ấn Độ, Thái Lan, Lào,.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 42
   • Bài viết: 42

   Bài viết cuối:

 3. Tham khảo thêm Bài viết cuối

  1. Tổng hợp kiến thức khoa học xã hội

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 44
   • Bài viết: 44

   Bài viết cuối:

  2. Hướng dẫn chi tiết thủ tục đi du học.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 15
   • Bài viết: 15

   Bài viết cuối:

  3. Cung cấp giáo viên, sinh viên ngoại ngữ uy tín.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 709
   • Bài viết: 745

   Bài viết cuối:

Tình hình diễn đàn

Sinh nhật hôm naySinh nhật hôm nay

 1. blammbabacn (36)
 2. lamqueminh (34)
 3. ngocbinh627 (34)
 4. luungoctan (31)
 5. vpf20141202 (30)
 6. giaydanamqn76 (29)
 7. ds739516 (29)
 8. bsdfyi (28)
 9. Haianhxinh1902 (27)
 10. webdep2001 (25)
 11. michaelpw24 (24)
 12. oaichualug (24)

Thống kê Diễn đàn ngoại ngữThống kê Diễn đàn ngoại ngữ

Chủ đề
6,993
Bài viết
7,148
Thành viên
165,215
Thành viên kích hoạt
6,574

Chào mừng thành viên mới nhất của diễn đàn, nhomkinhdep8668

Chú giải của Biểu tượngChú giải của Biểu tượng

Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Không chứa bài viết chưa đọc
Không chứa bài viết chưa đọc
Diễn đàn là một chuyên mục
Diễn đàn là một chuyên mục
Diễn đàn là đường liên kết
Diễn đàn là đường liên kết
trung tam ngoai ngu buon ma thuat | trung tam tieng anh bien hoa | luyen thi toeic | kien thuc tieng anh |saigon vina quan 6 |trung tam tieng anh |trung tam gia su |luyen thi toeic tphcm |trung tam tieng anh tphcm |gia su tieng anh tphcm | trung tam tieng nhat | luyen thi toefl ibt tphcm |luyen thi ielts cap toc | day kem tieng anh |tieng han cho co dau viet | ngoại ngữ bảng vàng